LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NIP (Národný inšpektorát práce)
Pripomienka k: čl. I ods. 3:
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nahradiť slovo „žien“ v slovnom spojení  „žien do konca deviateho mesiaca po pôrode“ slovom „matiek“.

Odôvodnenie: Zjednotenie terminológie v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorý v tejto súvislosti používa len tento pojem.