LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka
Dátum vytvorenia: 26.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme legislatívne nanovo upraviť minimálne mzdové nároky (§ 120 Zákonníka práce) podľa stupňa náročnosti práce, ktoré sú v súčasnosti viazané na násobky minimálnej mzdy. 
Odôvodnenie:
Považujeme za nezmyselné, aby rast minimálnej mzdy mal dopady na zamestnancov, ktorí majú vyššie príjmy.