LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: K doložke zlučiteľnosti
Dátum vytvorenia: 25.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na to, že informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané euroúnijné právne akty už prebrané, spolu s rozsahom ich prebrania, nie je úplná, odporúčame doplniť znenie bodu 4. písm. c) v časti týkajúcej sa smernice 96/71/ES v platnom znení.