LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
17. V čl. III navrhujeme doplniť štvrtý bod, ktorý znie: „Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.“.