LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
10. V čl. I bode 19 navrhujeme v odsekoch 3 a 4 vypustiť slovo „zákona“ a v ods. 3 slovo „spracovávajú“ nahradiť slovom „spracúvajú“.