LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
9. V čl. I bode 19 § 16b ods. 1 písm. e)  navrhujeme za slová „Hasičského a záchranného zboru“  doplniť slová „a ďalších záchranných zložiek“.
     Odôvodnenie: 
     Pre záchranné zložky, ktoré plnia úlohy integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, je potrebné zabezpečiť ubytovanie v týchto zariadeniach.