LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
7. V čl. I bode 10 písm. s) – navrhujeme, aby boli vymenované konkrétne osobné údaje fyzických osôb, ako aj zdrojová agenda, z ktorej budú osobné údaje poskytované pre potreby evidencie na okresnom úrade.