LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
4. V čl. I navrhujeme zlúčiť tretí a štvrtý bod. V § 6 písm. c) navrhujeme vypustiť slová  „plán prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a orgánov miestnej štátnej správy (ďalej len „plán prípravy orgánov štátnej správy“)“.
     Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
     Odôvodnenie: 
     Predkladateľ neodôvodnil návrh zavedenia ďalšieho z dokumentov, ktorý nazval „plán prípravy orgánov štátnej správy“, ani neuviedol, na základe čoho sa má takýto plán vypracovať, o aký plán prípravy ide a na základe akej právnej normy majú ministerstva, ostatné ústredné orgány štátnej správy,...... uvedený „plán prípravy orgánov štátnej správy“ vypracovávať.