LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
2. V čl. I bode 1 § 3 ods. 2 druhej vete navrhujeme vypustiť slová „Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek“.
     Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
Odôvodnenie: 
Úlohy ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa pri obrane štátu výrazne líšia od úloh Hasičského a záchranného zboru a záchranných zložiek.