LP/2019/234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: osobitnej časti dôvodovej správy
Dátum vytvorenia: 24.04.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 4 § 7 písm. f)
Odporúčame nahradiť slovo "bezpečnosť" slovami "civilné krízové riadenie".
Odôvodnenie: Slovo "bezpečnosť" je široký pojem, ktorý zahŕňa rôzne formy bezpečnosti. Pre účely konkrétneho označenia cvičení CME, ktoré koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je vhodnejšie použiť navrhnutý pojem.