LP/2019/233 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých záko
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 11223/2019–M_OPVA
Podnet: § 22 ods. 5 a § 23 ods. 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátenie lehoty je z dôvodu navrhovanej účinnosti 1. mája 2019 potrebné vzhľadom na nevyhnutnosť predložiť predmetný návrh vyhlášky na rokovanie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 30.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/233
Dátum začiatku MPK: 02.04.2019
Dátum konca MPK: 10.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 02.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: