LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: IZ (Inštitút zamestnanosti)
Pripomienka k: bod 34
Dátum vytvorenia: 15.04.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
vypustiť bod 34 k § 78d ods. 16

Navrhované spresňovanie pojmu, uvádzaním presného času príchodu a
odchodu klientov  znamená ďalšie administratívne zaťaženie oskytovateľov a rovnako aj  klientov