LP/2019/207 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Legislatívna oblasť: Zbrane a strelivo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UNMS/00901/2019-300
Podnet: úlohy B.11. a B.12. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 137 z 27. marca 2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/207
Dátum začiatku MPK: 26.03.2019
Dátum konca MPK: 15.04.2019
Novelizované predpisy: 64/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia: 03.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)