LP/2019/203 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní do záloh, vzor majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, podrobnosti o vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a o
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné orgány
Daňové orgány
Zdravé životné podmienky
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/007422/2019-75
Podnet: § 123 ods. 1
§ 220 ods. 12 a § 221 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/203
Dátum začiatku MPK: 25.03.2019
Dátum konca MPK: 12.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.03.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.03.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.04.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: