LP/2019/193 Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/10795/2019-732
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/193
Dátum začiatku MPK: 19.03.2019
Dátum konca MPK: 01.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)