LP/2019/19 Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Verejné obstarávanie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/011602/2019-295
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/19
Dátum začiatku MPK: 14.01.2019
Dátum konca MPK: 01.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.02.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)