LP/2019/189 Správa o plnení úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/003468
Podnet: Úloha B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 52 zo 4. februára 2015
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/189
Dátum začiatku MPK: 19.03.2019
Dátum konca MPK: 01.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.04.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)