LP/2019/145 Legislatívny zámer Legislatívny zámer zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Legislatívny zámer
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 36886/2019/83
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/145
Dátum začiatku MPK: 04.03.2019
Dátum konca MPK: 22.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.03.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Príprava materiálu
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)