LP/2019/139 Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Ochrana osobných údajov
Miestna štátna správa
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 10001-0029/2019
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 13. decembra 2017 k návrhu Legislatívneho zámeru zákona o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/139
Dátum začiatku MPK: 27.02.2019
Dátum konca MPK: 19.03.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia: 26.02.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)