LP/2019/126 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285).

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ
Dátum vytvorenia: 04.03.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V doložke zlučiteľnosti odporúčame bod 3 upraviť do aktuálne platného formátu podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR v znení  z 23.5.2018.