LP/2019/119 Informácia o priebehu a výsledkoch prijatia oficiálnej delegácie vedenej kancelárkou Nemeckej spolkovej republiky Angelou Merkel v Slovenskej republike dňa 7.2.2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 040720/2019-EKOP-0022684
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 43/2019 zo dňa 30.1.2019
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/119
Dátum ukončenia procesu: 21.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)