LP/2019/11 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/016940/2018-652
Podnet: § 22 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/11
Dátum začiatku MPK: 10.01.2019
Dátum konca MPK: 30.01.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)