LP/2018/97 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 9982/2018-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/97
Dátum začiatku MPK: 28.02.2018
Dátum konca MPK: 20.03.2018
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.02.2018
Ukončenie štádia: 20.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.03.2018
Ukončenie štádia: 17.05.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 28.05.2018
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 28.05.2018
Začiatok štádia: 28.05.2018
Ukončenie štádia: 28.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 28.05.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)