LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I § 4 Zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov (2)
Dátum vytvorenia: 30.01.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov počas prevádzky zariadenia musí prevádzkovateľ stacionárneho chladiaceho zariadenia, stacionárneho klimatizačného zariadenia a stacionárneho tepelného čerpadla dodržiavať od 4. júla 2011.