LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I § 3 Všeobecné ustanovenia (4)
Dátum vytvorenia: 30.01.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo; ) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie 
Odôvodnenie:
Poznámka pod čiarou 12) : V roku 2015 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015. Preto poznámka odkazuje na neplatnú právnu normu.