LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I § 2 Základné pojmy e)
Dátum vytvorenia: 30.01.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
haváriou zariadenia jednorazová mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu zariadenia, v dôsledku čoho dôjde k úniku fluórovaných skleníkových plynov a ktorej bezprostredným následkom je nebezpečenstvo materiálnych škôd a narušenie alebo výpadok prevádzky zariadenia.