LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 16
Dátum vytvorenia: 30.01.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 16: Slovo „r)“ odporúčame nahradiť slovom „q)“. Legislatívno-technická pripomienka.