LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 10
Dátum vytvorenia: 30.01.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 10: Odporúčame vypustiť slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie: „35) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 v § 11 ods. 1 sa vypúšťa.“ pre nadbytočnosť. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 s identickým obsahom je zavedená v § 11 ods. 1. Legislatívno-technická pripomienka.