LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 5
Dátum vytvorenia: 30.01.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 5: Slová „ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik“ odporúčame nahradiť slovami „podľa odseku 1“. Legislatívno-technická pripomienka.
V navrhovanom ustanovení odporúčame poverenú organizáciu upresniť odkazom na ustanovenie zákona. Legislatívno-technická pripomienka.