LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 4
Dátum vytvorenia: 30.01.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K bodu 4: Slová „obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac“ odporúčame nahradiť slovami „obsahuje najmenej päť ton ekvivalentu CO2“. Legislatívno-technická pripomienka.