LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 3
Dátum vytvorenia: 30.01.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 3: Navrhované znenie odporúčame preformulovať nasledovne: „Fluórované skleníkové plyny, ktoré unikli pri havárií zariadenia, sa do ustanovených limitov fluórovaných skleníkových plynov nezapočítavajú.“