LP/2018/952 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2018/300/015461/03996
Podnet: § 19 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/952
Dátum začiatku MPK: 20.12.2018
Dátum konca MPK: 15.01.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 06.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: 06.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.03.2019
Ukončenie štádia: