LP/2018/944 Cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2019

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 07.01.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V návrhu uznesenia vlády SR sú uložené úlohy pre podpredsedu vlády a ministra financií, a to úloha B.5.: „poskytnúť na vyžiadanie ministrovi obrany súčinnosť pri príprave, vykonaní a vyhodnotení cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2019 v rámci Slovenskej republiky“ a úloha B.6.: „zabezpečiť manipuláciu s utajovanými informáciami NATO na prostriedku NATO Secret Wide Area Network“. Nakoľko Ministerstvo financií SR nedisponuje prostriedkom  NATO Secret Wide Area Network žiadam z úlohy B.6. návrhu uznesenia vlády vypustiť podpredsedu vlády a ministra financií. Zároveň je potrebné vypustiť Ministerstvo financií SR aj z posledného odseku v časti 3. vlastného materiálu.