LP/2018/944 Cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEKRO-89-18/2018
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/944
Dátum začiatku MPK: 19.12.2018
Dátum konca MPK: 07.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)