LP/2018/932 Informácia o výsledkoch skúšok, testov, prieskumu trhu Bojového obrneného vozidla/Viacúčelového taktického vozidla 4x4 a návrh postupu realizácie obstarávania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMOD-29/3-142/2018-OdRP
Podnet: uzn. vlády SR č. 537 z 15. novembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/932
Dátum začiatku MPK: 14.12.2018
Dátum konca MPK: 02.01.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 02.01.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)