LP/2018/927 Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2019 až 2022

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 bol schválený s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výboru NR SR pre financie a rozpočet (uznesenie č. 349). Vo vlastnom materiáli stratégie riadenia štátneho dlhu sa v tabuľke č. 3 uvádza nominálne saldo (v % HDP) v rokoch 2020 a 2021 nezmenené voči pôvodnému vládnemu návrhu. NBS navrhuje upraviť tabuľku v  rokoch tak, aby zodpovedalo schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.