LP/2018/927 Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2019 až 2022

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov:
Navrhovateľovi odporúčame dopracovať doložku vybraných vplyvov tohto materiálu tak, aby spĺňala kritériá, ktoré stanovuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, tzn. vypracovať všetky relevantné sekcie tejto doložky, a to predovšetkým sekciu 4 (dotknuté subjekty), sekciu 5 (alternatívne riešenia) a sekciu 12 (zdroje). Pripomienka obyčajná.