LP/2018/927 Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2019 až 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/019690/2018-261
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/927
Dátum začiatku MPK: 12.12.2018
Dátum konca MPK: 28.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 28.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)