LP/2018/912 Informácia o priebežnom vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4642/2018-6.4
Podnet: Uznesenie vlády č. 442 z 10. septembra 2014
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/912
Dátum začiatku MPK: 06.12.2018
Dátum konca MPK: 19.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)