LP/2018/905 Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie SR vedenej predsedom vlády SR P. Pellegrinim v Azerbajdžane, 12. – 14. 11. 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 089805/2018-3TEO-0172148
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 501/2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nejde o materiál legislatívnej povahy.
Posledná zmena: 21.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/905
Dátum začiatku MPK: 04.12.2018
Dátum konca MPK: 10.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)