LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 3. K čl. II bodu 12 (k poznámke pod čiarou 15a)
Dátum vytvorenia: 08.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v poznámke pod čiarou 15 za slová „308/2000 Z. z.“ doplniť slová „o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách“ (legislatívno-technická pripomienka).