LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 2. K čl. I bodu 20 .k § 23 ods. 7 písm. c).
Dátum vytvorenia: 08.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame za slovo „alebo“ doplniť slovo „písm.“ (legislatívno-technická pripomienka).