LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AVF (Audiovizuálny fond)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 08.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upozorňujeme, že súčasné znenie § 18 ods. 8 a 9 zákona č. 516/2008 Z. z. je potrebné zosúladiť s aktuálnym znením predpisov Európskej únie týkajúcich sa štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela.