LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AVF (Audiovizuálny fond)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 08.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme do čl. I vložiť nový bod, ktorým sa upraví znenie § 17 ods. 7 zákona č. 516/2008 takto:
V § 17 ods. 7 druhá veta sa vypúšťajú slová "v súlade so schváleným rozpočtom fondu a základný časový rámec pre poskytnutie a použitie finančných prostriedkov".