LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 19 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 07.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 22g ods. 2 návrhu zákona odporúčame z dôvodu zachovania právnej istoty špecifikovať, kde sa budú predmetné osobné údaje zverejňovať. Zároveň odporúčame z § 22g návrhu zákona vypustiť odsek 3 ako nadbytočný, keďže konkrétny účel spracúvania osobných údajov je ustanovený v odseku 1.