LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. III (novela zákona č. 40.2015 Z. z.) k bodu 2 (§ 21 ods. 1)
Dátum vytvorenia: 07.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom znení písmena x) je potrebné precizovať, že múzeum slovenskej kinematografie bude súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu, t. j. že nebude mať právnu subjektivitu, vzhľadom na právnu formu navrhovaného zriaďovateľa.