LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. IV (novela zákona č. 138.2017 Z. z.) K bodu 1 (§ 20 ods. 1)
Dátum vytvorenia: 07.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V písmene e) odporúčam nad slovo „banky“ umiestniť nový odkaz 26a a doplniť poznámku pod čiarou k tomuto odkazu na § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doterajší odkaz 26a a poznámku pod čiarou k odkazu 26a je potrebné označiť ako odkaz 26b a poznámku pod čiarou k odkazu 26b.