LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I (novela zákona č. 516.2008 Z. z.) k bodu 20 (§23)
Dátum vytvorenia: 07.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V odseku 1 písm. c) odporúčam nad slovo „banky“ umiestniť nový odkaz 30a a doplniť poznámku pod čiarou k tomuto odkazu na § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doterajší odkaz 30a a poznámku pod čiarou k odkazu 30a je potrebné označiť ako odkaz 30b a poznámku pod čiarou k odkazu 30b.