LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 20 (§ 23 ods. 5), k čl. II bodu 19 (§ 23 ods. 5) a k čl. IV bodu 1 (§ 20 ods. 5)
Dátum vytvorenia: 07.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Podľa navrhovaných ustanovení jednotlivé fondy zostavujú rozpočet príjmov a výdavkov na príslušný kalendárny rok, ktorý je rozpočtovým rokom. Podľa čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky. Vzhľadom na uvedené je potrebné precizovať navrhované znenia tak, aby boli v súlade s citovaným ustanovením ústavného zákona a v návrhu ustanoviť, že príslušné fondy zostavujú svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky.