LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 07.03.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov sa konštatuje, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v súvislosti s možnosťou zriadenia múzea slovenskej kinematografie možno predpokladať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Z uvedeného dôvodu je potrebné doložku vybraných vplyvov prepracovať a doplniť Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu a uviesť aj predpokladané finančné vplyvy na rozpočet verejnej správy na jednotlivé roky a spolu s tým aj návrh na úhradu zvýšených výdavkov.